Välkommen till min blogg!

Varje dag får vi massor av nyheter som har att göra med ekonomi. Exempel är räntor, aktier, huspriser och siffror över arbetslösheten. En del berör oss på det privata planet, medan annat har att göra med samhället och dess framtid. Allt handlar inte om ekonomi, men ofta ingår ekonomi på ett eller annat sätt.

Ibland tänker jag att ju mer jag läser om ekonomi, desto svårare känns det. Men också desto roligare. I min blogg tar jag upp frågor om ekonomi som berör oss alla. Det är hur vi beter oss som påverkar ekonomin.

Många försöker bedöma hur ekonomin ska bli framöver. Men mycket kan hända som man inte räknat med, och så blir det en helt annan utveckling. Finanskrisen som började i USA och sedan spreds till Europa och resten av världen gäckar oss fortfarande sju år senare. Är vi på väg tillbaka till hur det var före krisen, eller är det onormala det nya normala?