Svensk ekonomi växer mer än väntat

images[4]

Det tredje kvartalet i år växte svensk BNP med nästan 4 procent. Varför denna starka tillväxt? Investeringarna har tagit fart samtidigt som hushållen konsumerar mer. Även exporten bidrar. När det gäller investeringar är det bostäder och maskiner som skapar en ökad aktivitet.

Sannolikt skulle bostadsinvesteringarna behöva öka ännu mer för bostadsbristen är stor, men det är positivt att det i alla fall är en hyggligt snabb ökning. Att maskininvesteringar börjar stiga är ett tecken på något bättre omvärldskonjunktur. Varuexporten stiger något, men fortfarande är det främst tjänsteexporten som gör jobbet.

Att hushållen konsumerar mer och bidrar med 1,3 procentenheter till den årliga tillväxten är en konsekvens av att de disponibla inkomsterna ökat, och inte bara i nominella termer utan även realt eftersom inflationen är låg. Hushållen har haft möjlighet att använda sina inkomster både till konsumtion och för att spara. Om man exkluderar premie- och tjänstepensioner blev hushållens sparkvot 5,4 procent tredje kvartalet.

Sverige går relativt bra, och bättre än många andra länder. Vi har en stark inhemsk efterfrågan, och har även börjat se tendenser till lite bättre exportutveckling. Nu gäller det att trenden håller i sig. För då blir det lättare att skapa en god arbetsmarknad och fler kan få jobb.    

54 912 reaktioner till “Svensk ekonomi växer mer än väntat”