Företagen sparar mer än de investerar

investering

En orsak till att vi har så låga räntor är att det sparas mer än det investeras. Inte minst gäller det företagen, och fortsätter detta kan vi räkna med att perioden med låga räntor håller i sig – och på kort sikt gynnas också börsen

Varför sparar företagen mer än de investerar? Det kan finnas många anledningar. En stor del av investeringarna som görs är i IT, och här har priserna sjunkit kraftigt. När mer och mer säljs digitalt behöver företagen snarare investera i lagerbyggnader än i detaljhandelsaffärer, och det är också billigare. Andra anledningar är globaliseringen som flyttar investeringar från dyrare höginkomstländer till billigare låginkomstländer. Och dessutom blir befolkningen allt äldre och därmed behövs mindre investeringar.

Förutom dessa lite mer strukturella anledningar kan man tänka sig att den senaste lågkonjunkturen hämmat investeringarna. Osäkerhet om framtiden gör det mindre aptitligt att investera. Politisk osäkerhet gör inte saken bättre.

Många länder har överskott av sparande i sina företagssektorer, och särskilt gäller detta Japan, men också USA, Tyskland och Storbritannien. Frankrike verkar vara undantaget.

Visserligen hålls aktiepriser uppe när utdelningar premieras framför investeringar, men det kan visa sig vara en kortsiktig strategi. De företag som inte investerar i framtiden tar samtidigt en stor risk att halka efter när konjunkturläget blir bättre.

Vad kan politiker göra? Skapa bättre förutsättningar genom att minska politisk osäkerhet, genomföra reformer som behövs för att förbättra marknaders funktionssätt, men de kan även överväga att beskatta vinster som inte återinvesteras hårdare, eller ge högre avdragsrätt för investeringar.