Svenska hushåll handlar allt mer

detaljhandel

Detaljhandeln har gått bra under 2015 och det finns anledning att förvänta en fortsatt stark utveckling under nästa år. Hushållens köpkraft ökar eftersom arbetsmarknaden förbättras och inflationen är låg.

Men vi blir också fler i befolkningen och det är hög tid att undersöka utvecklingen i detaljhandeln inte bara totalt sett, utan också per capita. Befolkningstillväxten gynnas av att fler barn föds och att nya medborgare kommer till Sverige. Nyanlända flyktingar och anhöriginvandring ökar både offentlig och privat konsumtion.

Jämfört med många andra länder har svenska hushåll haft en god inkomstutveckling under senare år. Visserligen är arbetslösheten fortfarande hög, men sysselsättningen har vuxit starkt, och allt fler kommer ut på arbetsmarknaden. Ränteläget är lågt och det finns förutsättningar att använda inkomsterna till annat än att betala bolåneräntor. Samtidigt har många lånat mer, och när ränteläget stiger kommer det bli betydligt tuffare.  

Även 2016 borde bli ett starkt konsumtionsår, men gradvis blir det nog lite mindre gynnsamt för konsumenter och detaljhandel från 2017 och framåt.