Globalisering – ett projekt för eliten genomförd av eliten?

globalization1

USA:s tidigare finansminister och nuvarande professor på Harvard, Larry Summers, skriver idag i Financial Times om att stöd för global handel och integration måste byggas underifrån. Han konstaterar att trots att globaliseringen lett till ökat välstånd och fred är många tveksamma och ser det som ett projekt som genomförts av eliten för eliten.

Hur tar detta sig uttryck i politiken? USA:s ledande presidentkandidater uttrycker motstånd mot frihandel, Donald Trump föreslår att landet bygger en mur mot Mexiko, och i Europa röstar britterna om att lämna EU samtidigt som regionen kämpar med att hålla gränserna öppna för flyktingar. Missnöjet växer främst från dem som tycker integrationen gått för långt, men även från dem som värnar om öppenhet.

Summers föreslår att fokus måste skifta från att förespråka integration till att hantera dess konsekvenser. Han vill att arbetsrätt och miljöskydd ska få ta över utländska producenters rättigheter. Och han vill sätta dit skattesmitare och dem som bryter mot regleringar. Jag tycker det är rimligt att kräva mer rättvisa spelregler och regelverk, men det gäller att ständigt hitta den mycket hårfina balansen mellan sociala skyddsmekanismer och förtäckt protektionism.