Sju år efter finanskrisen – fortfarande osäkert

Financial Crisis Economic Stock Market Banking Concept

Det har gått sju år sedan Lehman Brothers kraschade och USA såg början på en gigantisk finanskris. Den spred sig till resten av världen.

I Europa späddes krisen på finansmarknaderna på genom att samhällsekonomin varvade ned. Ingen vågade längre investera i framtiden. Arbetslösheten steg. Finanskrisen märktes tydligt på Irland och i Storbritannien. Och till slut kom även en statsskuldskris. Grekland, Spanien, Portugal var några länder som fick enorma problem.

Nu muterar krisen igen. Denna gång är det tillväxtländerna som har problem.

USA och Västeuropa har börjat återhämta sig, men i tillväxtländerna, särskilt de som drivs av råvaror som olja, metaller, livsmedel, är det besvärligt. Kina varvar ned, och precis som världsekonomin fick en ”boost” av när Kina expanderade, får man nu en avkylning som först märks i Asien och närliggande marknader.

En effekt av den här utvecklingen är att centralbanker inte vågar börja ”normalisera” sin penningpolitik. Räntehöjningar skjuts på framtiden. Federal Reserve i USA är ett exempel. Europeiska Centralbanken (ECB) kommer istället behöva lätta upp penningpolitiken ännu mer för att inte återhämtningen ska komma av sig.

Sju år efter finanskrisen börjar vi se ljuset i tunneln, men det är fortfarande långt bort.